Waco 20 ปีต่อมา: ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน

ค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เล่นหลักในการปิดล้อมกลุ่มลัทธิ Branch Davidian เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1993 1. David Koreshเกิด Vernon Wayne Howell เขาเปลี่ยนชื่อเป็น David Koresh ในปี 1990 หลังจากได้เป็นผู้นำของ Branch...