เบตาดีนและซิลเวอร์คอลลอยด์เจลช่วยขจัดแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัยจากการ ศึกษา ใหม่ที่ ตีพิมพ์ในวันนี้ใน American Journal of Infection Control (AJIC) ชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานของเจลคอลลอยด์เบตาดีนและซิลเวอร์มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุเพียงอย่างเดียวในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อทั่วไป การค้นพบนี้สามารถช่วยให้แพทย์รักษาและป้องกันการติดเชื้อร้ายแรงในบาดแผลขนาดใหญ่ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งแผลไฟไหม้ Jonathan Kopel, PhD, นักศึกษาแพทย์, Texas Tech University...