เซลล์ที่มีชีวิตที่พบในน้ำนมแม่สามารถช่วยในการวิจัยมะเร็งเต้านมได้

นักวิจัยได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อเต้านมของมนุษย์ในสตรีที่ให้นมบุตรและไม่ให้นมบุตร โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์ การให้นมบุตร และมะเร็งเต้านม การศึกษานี้นำโดยนักวิจัยจาก Wellcome-MRC Cambridge Stem Cell Institute (CSCI) และภาควิชาเภสัชวิทยาที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เนื้อเยื่อเต้านมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในช่วงวัยแรกรุ่น ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร และอายุมากขึ้น กระดาษที่ ตีพิมพ์ในวันนี้ ในวารสาร Nature...