ในแอฟริกาใต้ ลัทธิล่าอาณานิคมเขียนบนหิน

ภาพวาดสีสดของเรือจากต้นศตวรรษที่ 18 เป็นเครื่องเตือนใจให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างชนพื้นเมืองและผู้ตั้งถิ่นฐาน ที่ฐานของโขดหินสูงชันใกล้กับเมือง Porterville เมืองเล็กๆ ของแอฟริกาใต้ นอกเมือง Cape Town มีภาพวาดเรือไม้ เสากระโดงและแท่นขุดเจาะมองเห็นได้ชัดเจน ลากเส้นบนพื้นผิวหินที่เรียงรายและเป็นร่อง ธงสามใบพัดไปทางซ้าย สี่พัดไปทางขวา นี่แสดงให้เห็นว่าศิลปินไม่เข้าใจเทคโนโลยีการเดินเรืออย่างถ่องแท้ ซึ่งเป็นความไม่ลงรอยกันที่สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดาย นักโบราณคดีเชื่อว่าเรือลำนี้เป็นบันทึกที่หายากมากในการรุกล้ำเข้าไปในอาณานิคม ซึ่งวาดโดยใครบางคนซึ่งที่ดินของบรรพบุรุษถูกแย่งชิงไป ทุกวันนี้ ภาพเขียนนี้เป็นบันทึกถึงยุคแห่งชัยชนะที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อคนในท้องถิ่น ใครก็ตามที่วาดภาพเรือนั้นได้เดินป่าลึกเข้าไปในแผ่นดินก่อนจะทิ้งร่องรอยของตนไว้ อ่าวริมชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากทิศตะวันตก 100 กิโลเมตร ภาพวาดที่มีชื่อว่าPorterville Galleonพบได้ในพื้นที่ศิลปะร็อคที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาตอนใต้ เทือกเขาที่แห้งแล้งและขรุขระ...